Happy Yummy

Nos nigiri & sashimi

Nigiri saumon

10 pièces

Nigiri trio saumon thon crevettes

6 pièces

Nigiri saumon

6 pièces

Nigiri duo saumon thon

10 pièces

Sashimi saumon

10 pièces

Sashimi duo thon saumon

10 pièces

©2023. Happy Yummy. Tous droits réservés.